Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е Phonetic-Alphabet-804x1024.jpg

В нашия компютърен сервиз се извършват дейности, свързани с хардуера – диагностика, ремонт, тестване на компютърна и офис техника, технически консултации и др. Основната ни задача е да поемем гаранционното и извънгаранционното техническо обслужване на компютърната и офис техника предлагана от Визикомп – както марковата техника на Dell и Fujitsu, така и асемблираната във фирмата.
Ние правим подмяна на компютърни модули и платки, като сроковете за отстраняване на повредите варират от няколко часа до няколко работни дни, в зависимост от тяхната сложност и наличието на необходимите резервни части. За комплексно поддържане на компютърна техника се предлага абонаментна поддръжка, която се извършва съгласно сключен договор между Визикомп EООД и фирмата възложител. Пакетът от услуги, които предоставяме и условията, които се поставят от клиента като брой на профилактиките, предоставяне на оборотни устройства, време за реакция, време за отстраняване на повредата са предмет на договора.
Нашата цел е да Ви бъдем максимално полезни по време на избор на компютърна техника, периферия или друг продукт. Ние ще го доставим, инсталираме, интегрираме, поддържаме и обновяваме, както и ще запознаем Вас и Вашите колеги с правилната и ефективна работа с него. Ние ще изградим Вашата мрежа, ще я поддържаме, наблюдаваме и развиваме конкретно според Вашите нужди. Ние бихме отстранили всякакви хардуерни проблеми, възникнали по време на работата Ви с компютърната техника, мрежа или периферията, както и при необходимост да Ви предоставим оборотно оборудване до пълното отстраняване на проблемите с Вашата техника.

За избягване на грешки при диктуване на серийни номера, модели и друга информация по телефона, можете да използвате таблицата с означения публикувана на тази страница.