Ние притежаваме опит в следните области и услуги:

• Проектиране, изграждане и поддръжка на компютърни мрежи
• Доставка на интернет трафик
• Изграждане на VPN мрежи
• Инсталация и конфигуриране на Hubs, Switches, Routers и Modems • Изграждане на Wi-Fi(hot spot) връзка
• Инсталиране на телефонна централа
• Инсталиране на камери за видеонаблюдение
• Инсталация и конфигуриране на Internet и Intranet мрежи
• Инсталация на разпределителни шкафове, кабели и изводи
• Доставка на хардуер и софтуер
• Обучение на персонала за работа в мрежа
• Крайно тестване и оценка
• Гаранционна и извънгаранционна поддръжка
• Хостинг на вашата уеб страница